در شرکت ما، ما از sketchbook ها برای تولید ایده‌های متعدد از مفهوم‌های متعدد استفاده می‌کنیم. من sketchbook های فراوانی از کارمندان شرکت جمع آوری کرده ام و یک ارائه نمادین از پر کاربرد ترین نمودارها را ایجاد کرده‌ام. من همه این چند هزار دیاگرام را در کارت‌هایی برش دادم و روی زمین ریختم و شروع به منظم سازی آن کردم. این جا بود که دوباره حس بچگی را تجربه کردم.

بعد از اینکه یک روز کامل روی نمودار‌ا قوز کرده بودم (کنایه از اینکه روی نمودار ها تمرکز داشته ام و یک جا نشسته بودم و داشتم با این طرح ها کار می کردم ) یک الگوی طبقه بندی شده از نمودارها مشخص شد. تفاوت‌هایی در نمودار‌ها مشخص بود واینکه چگونه این نمودارها می‌توانند برای نشان دادن اطلاعات در روابط حرفه‌ای مورد استفاده قرار گیرند

نمودار یک راه خوب برای بیان قسمت‌هایی از یک تعامل کامل است. امروزه تقریبا غیر ممکن است که بتوان این مفهوم‌ها را بدون استفاده از روابط و اشکال مختلف بیان کرد.

انواع نمودارهای موثر در اسلاید و سخنرانی

زمانی که من کودک بودم ساعت‌ها روی زمین می‌نشستم به تنظیم اشیا و لایه‌ها می‌پرداختم  به طوری که داستانی درست شود.

انواع نمودارهای موثر در اسلاید و سخنرانی

روابط، الگوها، و طبقه های ایجاد شده از نمودار‌های ادغام شده از طراحی

نمودارهایی که برای نشان دادن اطلاعات بکار می‌روند در ۶ قالب وجود دارند. ۴ قالب ابتدایی که مشاهده می‌کنید برای نمایش ارتباطات خلاصه شده متعدد به کار می رود ( مثل خلاصه یک مقاله آماری ) اما دو نمودار آخر حالتی مصور دارند که برای نمایش ارتباطات مصور تر و واقعی‌تر بکار می‌روند

در زیر کلید مرتب سازی و سازماندهی این نمودارها بیان شده است.

برای مشاهده سایر قسمت های آموزش اسلایدولوژی اینجا را کلیک کیند 

مفهوم انتزاعی در طراحی اسلاید

مفهوم انتزاعی

مفاهیم واقع گرایانه در طراحی اسلاید

مفاهیم واقع گرایانه

شرخ مختصر موارد بالا از چپ به راست به صورت زیر است:

نمودار جریان شامل: خطی، همگرا، واگرا، دایره ای و چند جهته

نمودار ساختار: ماتریس، درخت و لایه

نمودار دسته ای: اشتراک، بستار، اجتماع و محصور شدگی، و ارتباط

نمودار تابشی: از هسته، بدون هسته و نقطه خاص

نمودار تصویر: جهت، محل ، آشکارسازی، فرآیند، محل، تاثیر

نمودار داده نما: شامل مقایسه روند

مفاهیم انتزاعی و چکیده : جریان

خطی: نمودار خطی در واقع نمایش فرآیند و روندی است که یک ابتدا و یک انتها دارد. در این مدل  فرایند می‌تواند دارای یک روند مستقیم و خطی داشته باشد ( خط راست ) یا اینکه فرایند شامل چند فرایند کوچکتر در امتداد هم باشند ( مرحله ای )

جریان

دایره‌ای : در این نمونه نمودار، جریانی از فرایند نشان داده می‌شود که نقطه پایان ندارد و به طور مداوم فرایند تکرار می‌شود.

نمودار دایره ای

همگرا یا واگرا : برای زمانی به کارمی‌رود که دو یا چند آیتم و فرایند، با ترکیب اجتماع کنند و مجموعه‌ای تشکیل دهند یا اینکه از یک مجموعه جدا شوند و مجزا شوند.

انواع نمودار های همگرا و واگرا

چند جهته : این نمونه عموما برای نمایش روابط پیچیده بکار می‌رود. می‌توان گفت این نمودار غالبا ترکیبی از نمودارهای قبلی است.

انواع نمودار های چند جهته

چکیده مفاهیم :ساختار

ماتریس: نمودارهایی هستند که برای مقایسه دسته‌ای از داده‌ها بکار می‌روند. نمودار‌های ماتریسی حتی برای دسته‌ای از داده‌های  بله/ خیر به عنوان لیستی برای بازبینی مورد استفاده قرار می‌گیرد

انواع نمودار های ساختار

درختی : این نمودار برای بیان سلسله مراتب به طور واضح بکار می‌رود. این سلسه مراتب‌ها می‌تواند برای نمایش بین هر تعداد اشیا می‌تواند بکار رود.

انواع نمودار درختی

لایه ای : این نمودار برای نمایش آیتم‌هایی است که بر اساس همدیگر ساخته شده اند یا…. ایجاد می‌شوند. این نمودار می‌تواند هم سلسله مراتبی و هم ترتیبی باشند

نمودار ساختار

چکیده مفاهیم:  دسته‌ای

همپوشانی : از این نمونه از نمودار برای نمایش داده‌هایی که گاها با هم اشتراک دارند بکار برده می‌شود. این اشتراک می‌تواند جزیی یا کلی باشد.

انواع نمودار دسته ای

بستار: از این نمونه نمودار برای زمانی مورد استفاده قرار می‌دهند که بخواهند با ترکیبی از اشیاء شی جدیدی تولید کنند. این نمودار از اصل روانشناسی Gestalt نشات گرفته و غالبا برای زمانی مفید است که بخواهیم بگوییم حاصل ترکیب جز‌ها از هر جز کاراتر و بهتر است.

6464

محصور: در این مدل برای نمایش مجموعه هایی بکار می‌رود که حداقل یکی از آن‌ها سایرین را کاملا پوشش می‌دهد. این مدل برای نمایش طبقه بندی‌ها و مجموعه‌هایی استفاده می‌شود که حداقل یکی از آن مجموعه‌ها تک و بزرگ‌تر است و مجزا‌ترست. ( نمودارهایی که تحت یک نمودار خاص هستند)

نمودار های محصور

ارتباط: در این نوع نمودار برای نمایش جزیی بکار می‌رود که با بقیه مجموعه ، مجموعه‌ای کامل را بوجود می‌آورد و به عنوان کامل کننده بکار می‌رود. این جز می‌تواند خط، شکل یا هر نوع اتصال  دیگری باشد.

2323243242

چکیده مفاهیم : پرتو یا تابش

از نقطه : در این نوع نمودار برای نشان دادن جریانی واضح و پشت سرهم از یک نقطه یا بخش که به عنوان نقطه اصلی از مبدا است استفاده می‌کنند.

0987654

از هسته : در این نمودار برای ایجاد رابطه فرزند- والدین بکار می‌رود به طوری که همه آیتم‌ها با هسته یک مجموعه کل بکار می‌رود.

121247890

بدون هسته : در این نوع نمودار برای نمایش جاذبه متقابل آیتم ها یا از نظر نزدیک بودن با هم استفاده می‌شود. این آیتم ها در یک هسته مرکزی همه با هم گره می‌خورند.

نمودار های بدون هسته

حتما پی برده‌اید که مفهوم‌های انتزاعی عموماً تصاویری هستند که برای نمایش رابطه‌ها ترکیب شده‌اند. در این بخش، شما نمونه نمودارهایی را مشاهده می‌کنید که واقع بینانه هستند که البته شامل همه جزئیات نمی‌شود، و هیچ حد و حدودی برای چگونگی پرداختن به طرح تصویری‌تان وجود نخواهد داشت.

مفاهیم واقعی: تصویری

این نمونه در واقع تصویری کلی و پی در پی از فرایند یک محصول یا سیستم است.

12163

آشکار ساز : در این نمونه نمودار تصویری غالبا برای نمایش محتوای مخفی و پنهان از طریق برش و… استفاده می‌شود.

مسیر و جهت : در این نمودار غالبا برای مسیر رفت یا رفتن به جاهای دیگر (بخش دیگری از فرآیند یا نقشه یا مکان …)  استفاده می‌شود. غالبا در این نمودار یک مبدا و مقصد‌هایی داریم. در این نمودار ممکن است جهت و مسیر هم نوشته شود.

868478

محل : در این نمودار برای نمایش مکان و منطقه خاص، ناحیه جغرافیایی و نقشه برداری و سیستم و شکل و… استفاده می‌شود. این نمودار توجه مخاطب را به مکانی با چارچوب خاصی جلب می‌کند

34567743

تاثیر: از این نمونه نمودار تصویری برای نمایش تاثیر آیتم‌‌هایی که با هم ارتباط دارند استفاده می‌کنند:

2346897654

مفاهیم واقعی: نمایش داده ها

مقایسه : در این نمونه از نمودار برای کنارهم قراردادن مجموعه‌ای متفاوت از داده‌ها برای مقایسه بین آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نمودارهای میله‌ای، دایره‌ای و…، غالبا برای نمایش این مدل نمودار استفاده می‌شود:

5678987

روند : در این نمودار یکی از پارامترهای نمودار زمان است که در طول آن روند رخ داده شده نمایش داده می‌شود. تغییرات روند در طول زمان یکی از مهمترین بخش‌های این نمودار است.

256

توزیع: بیان کردن یک الگو در داده‌های به ظاهر نابرابر. خواه یک اسکاتر پلات (طرح پراکنده)، یا بِل کِرو (انحنای ناقوسی) هم که باشد، نمودار های توزیعی درون الگوی بزرگتر وابسته ی نمونه های منفرد می باشد.

9785

ضمیمه‌ای ساختن داده‌های به  نمایش گذاشته ، درون بخش نموداری شاید کمی غیر منطقی به نظر برسد، اما پدیدار ساختن داده‌های به نمایش گذاشته شده یک نمودار از نوع چیدمان است. – و بعضاً، رعایت این مورد، هنگامی که برای بهتر رساندن اطلاعات، یک سری هایلایت صورت می‌پذیرد، کار را کمی شفاف‌تر می‌سازد. به جای آسان انگاشتن پیچیدگی‌های آماری، طرح کردن داده‌های موفقیت آمیز بعضاً می‌تواند پارامتر‌های متعددی را در یک دیگر ادغام کند و به جای نقاط داده‌ای ساده، گزارش غنی‌تری را همراه با بیان علت و معلول بیان سازد.

برای مشاهده سایر قسمت های آموزش اسلایدولوژی اینجا را کلیک کیند 

برچسب ها
در همین زمینه میخوانید ...
نظرات
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.