بی اعتمادی در کسب و کارها یکی از موانع وفادار سازی مشتری است. وفادار سازی مشتری است که هزینه ها را کاهش می دهد و از طرفی درآمد را افزایش می دهد. از این رو طبق تحقیقاتی که انجام شده، به این مهم دست یافتند که ۹۸ درصد از آمریکایی ها به بازاریابی نوین بی اعتمادند که البته علت این موضوع قابل بحث است و تا حدی باید به مشتری ها حق داد اما ۴ منبع مهم راهکارهایی در این باره ارائه داده اند که دانستن آن شما را از رقبا جلو خواهد انداخت.

اعتماد سازی مشتری

در همین زمینه میخوانید ...
نظرات
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.