در صورتی که شما صاحب یک وب سایت فروشگاه اینترنتی، یا خدماتی هستید، می بایست به طور منظم و مستمر، کسب و کار الکترونیکی خود را مورد ارزیابی قرار دهید. بدین صورت می توانید به سادگی نقاط ضعف و قوت سایت خود را یافته و نسبت به توسعه کسب و کار الکترونیکی خود اقدام کنید.

بای مارکتینگ طبق تجربه خود، قادر است به شما مشاوره هایی ارائه دهد تا بتوانید چالش هایتان را از بین ببرید.

پرسش و پاسخ

هر گونه تغییر در تجارت الکترونیک به منظور افزایش دامنه خدمات، محصولات، سرویس ها  در راستای افزایش دامنه فروش، مشتری و نظیر آن به صورت توسعه تجارت الکترونیکی، اطلاق می شود.

بای مارکتینگ به شما کمک می کند، بتوانید با طراحی استراتژی بر مبنای افزایش فروش، افزایش دامنه فعالیت، بازاریابی و نظیر آن کسب و کار خود را توسعه دهید.

در صورتی که این کار به توسعه کسب و کار و دستیابی به اهداف شما منجر شود، می توان از آن به عنوان یک گزینه برای توسعه تجارت الکترونیک، یاد کرد.