در صورتی که بخواهید، کسب و کار خود را از نظر سطح فروش، و افزایش مشتری، به سطوح بالاتر ببرید نیاز به بازاریابی دارید. بای مارکتینگ با در نظر گرفتن اهداف شرکت شما، به ارائه طرح های بازاریابی پرداخته و سعی می کند با توجه به میزان بودجه، استراتژی ها و اهداف فروشگاه شما، پیشنهادات بازاریابی خود را ارائه دهد.

پرسش و پاسخ های متداول

 

به تناسب کسب و کار مورد نظر، تجمیعی از بازاریابی اینترنتی، موبایلی، محتوایی و نظیر آن صورت می گیرد.

بله. این موضوع به تناسب سایت و اهداف بازاریابی آن ارتباط تنگاتنگی دارد.

با توجه به اینکه عصر عصر موبایل است، بازاریابی سیار و بازاریابی موبایلی از عمده ترین پیشنهاداتی است که به کسب و کار ها می شود اما در عین حال، این موضوع به صورت ۱۰۰ درصد، همه گیر نیست و به نوع کسب و کار ارتباط دارد.